Oprogramowanie


Wersje oprogramowania:
SW5600WC1 – oprogramowanie dla 20 punktów pomiarowych i jednego przyrządu.
SW5600WC2 – oprogramowanie dla dowolnej liczby pkt. pomiarowych i przyrządów.
SW5600WC3 – oprogramowanie jak WC2 z wszystkimi funkcjami opcjonalnymi .
SW5600WC4 – oprogramowanie jak WC3 plus zintegrowany serwer sieciowy.
SW5600WCU3 – Update do starszej wersji
SW5600WCU4 – Update do nowszej wersji

Opcje:
SW5600WCO1 – praca sieciowa (adresowanie) kilku przyrządów ALMEMO®
SW5600WCO2 – automatyczna generacja zbiorów danych (data files) jako dzienne/tygodniowe.
SW5600WCO3 – przyłącze dla modemu
SW5600WCO5 – funkcje alarmowe
SW5600WCO8 – serwer danych
SW5600WCO9 – serwer sieciowy
SW5600WCO10 – rozszerzenie funkcji analizy
SW5600WCO11 – szybkie skanowanie wartości dla jednostek V7  ( do 1000 mops)
SW5600WCO12 – PIMEX Player kombinacja wideo i danych pomiarowych

Moduły dodatkowe:
SW5600WCZM1 – kalkulacja komfortu cieplnego i klimatu pomieszczeń
SW5600WCZM2 – zabezpieczenie hasłem
SW5600WCZM3 – manager warsztatowy
SW5600WCZM4 – kreator transmitancji termicznej
SW5600WCZM5 – wsparcie obliczeń cieplnych
SW5600WCZM6 – export OPC
SW5600WCZM7 – dodatkowy protokół ( dla WC3/WC4)
SW5600WCZM9 – automatyczny odczyt pamięci
SW5600WCZM10 – automatyczny wydruk wykresów i tabel
SW5600WCZM11 – ODBC wsparcie exportu do baz SQL
SW5600WCZM12 – Asystent kalibracji czujników ) dla WC3/WC4)
SW5600WCZM13 – Asystent kalibracji komór klimatycznych (dla WC3/WC4)
SW5600WCZM14 – PIMEX kombinacja danych pomiarowych i wideo
SW5600WCZM15 – Asystent dla wartości A0/F0
SW5600WCZM16 – Asystent dla gazów chłodniczych
SW5600WCZM17 – Asystent procesu sekwencyjnego i ustawiania punktu pomiarowego

Kompletne pakiety:
SW5600WCV – długoterminowy monitoring ciągły
SW5600WCCAN - kombinacja danych pomiarowych i danych pomiarowych CAN

Klucze zabezpieczające:
SW5600 HL - klucz zabezpieczający USB (dongle)
SW5600NH – Sieciowy klucz zabezpieczający USB (dongle)

Wymagania systemowe:
Komputer; Windows PC (x86/x64)
System operacyjny; Windows 8.1, 10, 2012 R2, 2016 (32 i 64 bit)
Pamięć RAM: 4096MB; zalecana 8192 MB
Miejsce na dysku twardym; 25 MB; zalecane 100 MB
Połączenie sieciowe; karta sieciowa, protokół TCP/IP; zalecane - karta sieciowa, protokół TCP/IP , internet lub VPN.


Właściwości poszczególnych wersji oprogramowania

 

Karta katalogowa 

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.