Przetworniki wilgotności powietrza

Kalibracja komór klimatycznych

Kalibracja wilgotności względnej w 9 punktach komory klimatycznej przy użyciu ALMEMO 710.

System pomiarowy ALMEMO, zawierający precyzji przyrządu pomiarowy ALMEMO 710, jeden czujnik wilgotności i osiem czujników temperatury, może być używanych by uzyskać wszystkie odnośne zmienne panujące w komorze klimatycznej. Względna wilgotność powietrza przy dziewięciu punktach pomiarowych w komorze klimatycznej jest obliczana przez ALMEMO 710 samodzielnie. Komory klimatyczne mogą tak być kalibrowane w pełni automatycznie na miejscu szybko i łatwo.
Wilgotność jest obliczona przez ALMEMO 710 na podstawie formuł Dr Sonntag i czynnika uwydatnienia według W. Bǒgel  (skorygowanie czynnika Fw(t,p)) dla rzeczywistej mieszaniny gazów). To znacznie poszerza zakres pomiaru i poprawia dokładność obliczania zmiennych wilgotności.
Wszystkie wartości, zarówno zmierzone jak i obliczone, są pokazane w jasny i zrozumiały sposób na dużym wyświetlaczu dotykowym ALMEMO 710. Przyrząd ALMEMO 710 t działa też jak rejestrator danych. Mierzona seria może być zapisane albo do pamięci wewnętrznej (pojemność dla ponad 400,000 zmierzonych wartości) albo przez złącze ALMEMO do pamięci na karcie SD (pojemność do kilku milionów zmierzonych wartości).
Oprogramowanie WinControl może być używane by pokazać wartości dokumentu na przykład jako wykres graficzny lub online te zmierzone wartości faktycznie uzyskiwane podczas operacji pomiarowej albo off line po operacji mierzącej zmierzone wartości zachowane poprzednio. Pomiary te dostarczą  ocenę i funkcje statystyczne.


Kalibracja komór klimatycznych

Wieloczujnikowy moduł cyfrowy

Miniaturowy moduł wieloczujnikowy do pomiarów temperatury, wilgotność i ciśnienie ze zintegrowaną pamięcią EEPROM.


Nowy wieloczujnikowy moduł cyfrowy  - w wykonaniu  miniaturowym zapewnia bardzo niskie zużycie energii – pozwala na pomiar - temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia atmosferycznego. Moduł zapewnia pomiary kompletu danych środowiskowych , które mogą posłużyć do dokładnego określenia wszystkich wielkości zależnych od wilgotności i ciśnienia atmosferycznego, na przykład często potrzebny skład mieszanki (r).
Moduł komunikuje się przez interfejs I2C; użytkownik może odczytywać wybiórczo indywidualne zmienne czujnika i dane zachowane w zintegrowanej pamięci EEPROM.
Przed opuszczaniem fabryki moduł jest zestrajany i wyposażony w elektroniczny  kod identyfikacyjny , który może być odczytany po otrzymaniu odpowiedniego rozkazu. Zintegrowana pamięć EEPROM może być używana by zapisać ustawienia użytkownika,  dane dokładnego zestrojenia, albo elektroniczny numer identyfikacyjny ID jak również tekst komentarza.
Ponieważ zapisane parametry są zachowane w pamięci EEPROM, moduł wieloczujnikowy może być wymieniony albo zastąpiony innymi modułami , które są identycznie kalibrowane i mają identyczne dane.
Moduł jest specjalnie zaprojektowany z bardzo dobrą izolacją  cieplną aby był odporny na zmiany temperatury, co zapewnia dokładne pomiary. Ten system w przeciwieństwie do systemów analogowych praktycznie niweluje ryzyko wpłynięcia czynników zakłócających na dokładność zmierzonych wyników.

Zakres temperatur -40 do +85 °C
Dokładność +5 do +60 °C, typowo ±0.2 K +5 do +60 °C, maksymalny 0.4 K -20 do +85 °C, maksymalna 0.7 K Powtarzalności typowo ±0.1 K

Zakres wilgotności 5.0 do 98.0 % RHA
Dokładność 10 do 90 % RHA, maksymalnie ±2 % RHA
w 23 °C ±5 K 5 do 98 % RHA, maksymalnie ±4 % RH w 23 °C ±5 K
Histereza typowo ±1 % RH

Zakres ciśnienia 300 do 1100 milibar
Dokładność 700 do 1100 milibar, ±2.5 milibar w 23 °C ±5 K

Pamięć wewnętrzna seryjna EEPROM
4 kbit (512 x 8 bitu I2C interfejs
Szybkość transmisji danych 0 do 400 Khz

Częstotliwość próbkowania 2 pom./sekundę przy najwyższej rozdzielczości.

Dane elektryczne

Zasilanie 2.1 do 3.6 V, typowego 3.3 V
Zużycie prądu 310 μA
w gotowości typowo 0.35 μA Zużycia energii podczas mierzenia typowo1.02 mW
w gotowości typowo 1.16 μW Złącza typu pin, 4 zacisk,
rozstawianie 1.27 mm, zgodne z RoHS


Oznaczenie katalogowe FH0D46C.
Dostępne wersje po: 10 szt. FH0D46CVE0010 lub 100 szt. FH0D46CVE0100.

Cyfrowe czujniki wilgotności

Cyfrowe sondy temperatury/wilgotności/ciśnienia atm. FHAD46-CX

 

Dane techniczne:

Wilgotność:
Zakres pomiarowy:0...98%RH
Czujnik CMOS
Dokładność : ± 2 % RH w zakresie 10...90% RH; ± 4% RH w zakresie 5...98% RH
Histereza typowo ± 1 %RH
Temperatura Normalna +25°C
Ciśnienie – atmosferyczne
Czas odpowiedzi T63 – typowo 8 sec przy 25°C i przepływie 1 m/s
Temperatura:
Czujnik CMOS
Dokładność ± 0,2K w 5..60°C/ max± 0,4K w + 5..+60°C
Powtarzalność typowo ±0,1 K
Czas odpowiedzi T63 – typowo 20 sec

 

Cyfrowy przetwornik temperatura/wilgotność z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia atmosferycznego do zastosowań meteorologicznych

 

Dane techniczne:
 
Wilgotność:
Zakres pomiarowy 0 to 100 % RH
Czujnik w technologii CMOS
Dokładność ±1.8 % RH w zakresie 10 do 90 % RH w temperaturze nominalnej.
Typowa histereza ±1 % RH
Temperatura nominalna 25 °C
Ciśnienie pracy czujnika – ciśnienie atmosferyczne
Temperatura:
Czujnik w technologii CMOS
Dokładność ±0.3 K w +25 °C
±0.4 K w zakresie +10 to +40 °C
±1.3 K w zakresie +20 do +80 °C
Typowa powtarzalność ±0.1 K
Cyfrowy czujnik ciśnienia atmosferycznego (wbudowany wewnątrz obudowy)
Zakres pomiarowy 700 to 1100 mbar
Dokładność ±2.5 mbar (od 0 do +65 °C)

 

Cyfrowa sonda temperatura - wilgotność FHAD46-4x  z wbudowanym czujnikiem ciśnienia atmosferycznego, automatyczną kompensacją ciśnienia, w obudowie ze stali nierdzewnej

 

Obudowa stal nierdzewna, wtyczka Almemo D6

Zakres pracy -40...+85 C / 5...98 % RH

Oferowane wersje:
Długość sondy 160 mm, kabel przyłączeniowy 2 m typ FHAD46C41A
Długość sondy 160 mm, kabel przyłączeniowy 5 m typ FHAD46C41AL05
Długość sondy 160 mm, kabel przyłączeniowy 10 m typ FHAD46C41AL10
Długość sondy 270 mm, kabel przyłączeniowy 2 m typ FHAD46C42A
Długość sondy 270 mm, kabel przyłączeniowy 5 m typ FHAD46C42AL05
Długość sondy 270 mm, kabel przyłączeniowy 10 m typ FHAD46C42AL10
Długość sondy 530 mm, kabel przyłączeniowy 2 m typ FHAD46C43A
Długość sondy 530 mm, kabel przyłączeniowy 5 m typ FHAD46C43AL05
Długość sondy 530 mm, kabel przyłączeniowy 10 m typ FHAD46C43AL10
Wymienny przetwornik typ FH0D46C

 

Akcesoria, kapy ochronne, mocowania

Pokrywy ochronne:
SK7 – pokrywa ochronna - filtr metalowy; 100μm; Tmax 120ºC; kod - ZB9600SK7
SK6 – pokrywa ochronna - filtr PTFE; 50μm; Tmax180ºC; kod - ZB9600SK6
SK8 – pokrywa ochronna - filtr stal nierdzewna; 10 μm; Tmax 180 ºC; kod - ZB9600SK8


Kątownik do mocowania sondy o wysokości 40 mm dla sond o średnicy 4 do 15 mm – ZB 9600W. Przepust z zaciskiem i uszczelnieniem teflonowym – ZB9600KV + ZB9600F

Uchwyt do montażu naściennego ZB9600W

Dławik przejściowy ZB9600KV; Kołnierz montażowy śr. 38 mm ZB9600F

 

Cyfrowe sondy temperatury/wilgotności/ciśnienia atm. FHAD46-C2

Wersja z tworzywa sztucznego z możliwością przedłużenia i wtyczka D6

Dane Techniczne:
FHAD460 : -20...+80 C; 5...98 % RH
FHAD462 : -20...+60 C: 5...98 % RH

Oferowane wersje:
FHAD460 – czujnik cyfrowy z kablem 2 m bez osłony.
FHAD460L05 - czujnik cyfrowy z kablem 5 m bez osłony.
FHAD460L10 - czujnik cyfrowy z kablem 10 m bez osłony.
FHAD462 - czujnik cyfrowy z kablem 2 m z osłoną.
FHAD462L05 - czujnik cyfrowy z kablem 5 m z osłoną.
FHAD462L10 - czujnik cyfrowy z kablem 10 m z osłoną.
FH0D462 - Przedłużenie osłony śr, 8 mm długość 97 mm

 

Cyfrowe sondy temperatury/wilgotności/ciśnienia atm. FHAD36RAx

 • Pojemnościowy czujnik wilgotności z wbudowanym procesorem sygnałowym przeznaczony do pomiarów wilgotności z najwyższą dokładnością
 • Unikalny system korekcji i programowania.
 • Wyjście cyfrowe, wszelkie dane i korekcje zapamiętywane są w czujniku.
 • Kabel połączeniowy systemu Almemo z pomiarowym modułem cyfrowym Almemo D, możliwe przedłużenie kabla do 100 m.
 • Przetwornik przeznaczony do pomiarów klimatu, może mierzyć temperaturę, wilgotność względną, temperature punktu rosy i posiadać kanał funkcyjny mixture ratioooraz entalpi.
 • Kalibracja fabryczna lub DKD dla poszczególnych czujników
 • Praca w trybie “uśpienia” możliwa z miernikami: Almemo 2590-2/3S/4S, 2690-8, 2890-9, 5690, 8590-9, 8690-9A

Dane techniczne.
Pomiar wilgotności:
czujnik – pojemnościowy
Zakres pomiarowy 0...100% RH
Punkty kalibracji dla 23 °C oraz 10%, 35%, 80 % RH
Dokładność dla 23 °C ± 0.8% RH
Powtarzalność 0,3 % RH
Stabilność długoterminowa lepsza niż 1% RH na rok

Pomiar temperatury:
Czujnik Pt100, 1/3 klasy B
Zakres pomiarowy -100 do +200 °C
Dokładność dla 23 ±C ± 0,1 K
Powtarzalność 0,05°C
Stabilność długoterminowa lepsza niż 0,1°C na rok

Zakres pracy elektroniki:
Złącze czujnika -40...+100°C
Rękojeść czujnika -40...85°C

Czujnik zasilany z jednostki Almemo, pobór prądu ok. 12 mA
Kabel Almemo o długości 2...5 m i wytrzymałości temp. -40...90°C

 

Precyzyjny przetwornik temperatura/wilgotność typ FHAD36RS

Precyzyjny przetwornik temp./wilg. z kablem 2 m Almemo D – FHAD36RS
Precyzyjny przetwornik temp./wilg. z kablem 5 m Almemo D – FHAD36RSL05

Dane techniczne:

Zakres pomiarowy -50...+100°C
Czas odpowiedzi lepszy niż 15 s przy przepływie 1 m/s

Filtry:
Filtr standardowy, obudowa polikarbon, filtr polietylen typ ZB9636PE
Filtr, obudowa stal polikarbon, filtr stal nierdzewna plecionka typ ZB9636WM
Filtr, obudowa polikarbon, filtr teflon, typ ZBZB9636TF

 

Precyzyjny wysokotemperaturowy (-100... 170 C) przetwornik temperatury, wilgotności, ciśnienia atm. FHAD36RAIC

Zakres pracy -100...+170C
Oferowane wersje
Kabel czujnika 2 m, kabel przyłączeniowy 2 m, typ FHAD36RAIC102
Kabel czujnika 5 m, kabel przyłączeniowy 2 m, typ FHAD36RAIC105
Kabel czujnika 2 m, kabel przyłączeniowy 5 m, typ FHAD36RAIC102L05
Kabel czujnika 5 m, kabel przyłączeniowy 5 m, typ FHAD36RAIC105L05

Inne wersje przetwornika:

- Przetwornik w obudowie ze stali nierdzewnej, średnica 15 mm zakres -100...+170°C

- Przetwornik wysokociśnieniowy do 100 bar, stal nierdzewna, gwint 1/2” zakres -100...170°C

- Ręczny przetwornik wysokotemperaturowy FHAD36RHK do +170°C

Dane techniczne:

Zakres pomiarowy -100...+150/170°C
Zakres pracy elektroniki -40...+85°C
Materiał czujnika PPS
Filtr mosiądz niklowany
Czas odpowiedzi T63 lepszy niż 10 s przy 1m/s bez filtru.

Ręczny czujnik wysokotemperaturowy z kablem 2 m i kablem przyłączeniowy 0,3 m
zakres pracy do +150°C, długość czujnika 250 mm - typ FHAD36RHK25

Ręczny czujnik wysokotemperaturowy z kablem 2 m i kablem przyłączeniowy 0,3 m
zakres pracy do +170°C, długość czujnika 400 mm - typ FHAD36RHK40

Filtry:

Filtr stal nierdzewna plecionka typ ZB9636M15
Filtr stal nierdzewna spiekany typ ZB9636S15
Filtr teflon, typ ZB9636T15

 

Pojemnościowy miniaturowy przetwornik wilgotności FHA646RZakres pracy -30...+100C/ 5...98% RH
Dokładność +- 2% RH
Uwaga - Przetwornik nie może być używany z przedłużaczem

 

Cyfrowy ciśnieniowy przetwornik temperatury, wilgotności FHAD 46-C7Zakres pomiarowy:
Wilgotność 0 ... 98 % wilgotności względnej
Temperatura -20 ... 80 °C, typ czujnika: NTC
Ciśnienie max 16 bar
Wykonanie:
gwint : G1/2", głębokość = 47 mm, długość = 87 mm,
przewód 1,5 m , Almemo D6

Możliwy adapter do montażu w rurociąguKarty katalogowe: fha646e, fhad36e, fhad46-7e, fhad46e

Psychrometry

Psychrometr Ręczny.

 

FNAD46 - Ręczny psychrometr do pomiarów temperatury i wilgotności.
Zakres pomiarowy:
od 10 do 100 % wilgotności względnej
od 0 do 60 °C (NTC)
Zasilanie: 9 V DC, (10 mA) z przyrządu Almemo
Wykonanie: średnica = 50 mm, długość = 245 mm, przewód 1,5 m + wtyk ALMEMO®

 

Psychrometry Stacjonarne.

Psychrometr Cyfrowy z wbudowanym czujnikiem ciśnienia atmosferycznego i automatyczną kompensacja FNAD46-3

 

Dane techniczne:
 
Temperatura pracy 0...90°C
Zakres wilgotności 0...100%RH
System pomiarowy – psychrometryczny
Dokładność ± 1%RH w warunkach normalnych
Warunki normalne +25°C ± 3K, 1013 mbar, 50%RH
Czujniki 2 x NTC typ N
Dokładność 0...+70°C ±0,1K; +70...+90°C ±0,4K
Czujnik ciśnienia:
Zakres 700...1100 mbar
Dokładność ± 2,5 mbar


Karta katalogowa

 

Cyfrowy psychrometr FPAD36-3Wbudowany przetwornik ciśnienia atmosferycznego do kompensacji ciśnienia atm.

Przyłącze Almemo D6

Cyfrowe czujniki temperatury do 90 C

Automatyczna kompensacja ciśnienia atm.

Rekomendowany do laboratoriów

Dwa kable przyłączeniowe FEP( 5 m), jedna wtyczka Almemo D6

Zakresy pomiarowe:

Temperatura 0...90 C

Wilgotność 10...100% RH

Ciśnienie 700...110 mbar

Dokładność:

Temperatura +/- 3 K

Wilgotność +/- 1 % RH (bez kondensacji)

Ciśnienie +/- 2,5 mbar


Karta katalogowa

Przetworniki temperatury punktu rosy FHAD46-DTC2

Cyfrowy czujnik punktu rosy, wilgotności i temperatury z uszczelnieniem ciśnieniowym i wtyczką Almemo D6 typ FHAD46-DTC2Dane techniczne:
Zakres pomiarowy -80...+20 C
Dokładność:
 +/- 1 C w zakresie -20...+20 C
 +/- 2 C w zakresie -50...-20 C
 +/- 3 C w zakresie -80...-50 C
Warunki normalne 23C +/- 5K, ciśnienie 6 bar
Kanały pomiarowe:
Temperatura -20...+70 C
Wilgotność względna 0...9.0% RH
Temp. punktu rosy -80...+20 C Tdt
Temperatura pracy -20...+70C, zalecane 0...+50C
Przyłącze G1/2 ”

Akcesoria komora pomiarowa ZB9646DTCK do 16 barOpcjonalnie możliwe wykonanie do 350 bar OA9646DTC2P

Karta katalogowa przetworniki punktu rosy

Przetworniki Wilgotności Materiałów


FHA936WD – detektor obecności wody.

Zakres pomiarowy: < 10% brak wody; > 10% jest woda

Obudowa: plastikowa o średnicy 40 mm i długości 130 mm

Elektrody:

Nie izolowane, L= 200 mm, śr. 3 mm;

Nie izolowane ostro zakończone śr, 3 mm, L= 50 mm

Sprężyste stalowe L= 200 mm, grubość 0,5 mm, szerokość 6 mm

Masa 260 g; temp pracy: 0 do 60oC

FHA696MF – sonda wilgotności materiałów takich jak: materiały mineralne, budowlane, drewno.

Metoda pomiarowa: pojemnościowa

Zakres pomiarowy: 0 do 50%

Zakresy pomiarowe dla: materiałów mineralnych 0...20%;

Drewno 0...25%; papier i karton 0...20%

Obudowa: plastik, średnica 40 mm, L= 130 mm

Blok pomiarowy: aluminiowo plastikowy 20 x 25 x 70 mm

Wyjście: 0...2 V; zasilanie: 8...12 V; zużycie prądu: ok. 7 mA

Zakres temperatur pracy: 0 do 60oC

Masa: 260 g

Akcesoria:

ZB9696PE05 – blok pomiarowy dla mat. mineralnych

ZB9696PE30 – blok pomiarowy dla drewna i papieru

FHA636MF – sonda wilgotności drewna.

Zakres pomiarowy: 7 do 30% ; dokładność: ±2%

Metoda pomiarowa: przewodnościowa

Obudowa: plastik, średnica 40 mm, L= 130 mm

Sondy pomiarowe: stal nierdzewna, śr. 3 mm, L= 50 mm

Temperatura pracy: 0 do 60oC

Wyjście: 0...2 V

Zasilanie:7,5...12 V, zużycie prądu: max 10 mA


Sonda wilgotności materiałów typ FHA696GF1
Służy do określania zawartości wody w granulatach takich jak wióry, pelet, trociny

- Sonda pracuje jako kondensator z zewnętrznymi płytami, wilgoć zawarta w materiale jest mierzona poprzez zmianę stałej dielektrycznej.
- Zawartość wody może być mierzona w materiałach granulacyjnych takich jak wióry, trociny, pelet, ziarna zbóż i inne granulaty.
- Charakterystyki materiałów mogą być dobierane z odpowiednio przygotowanej bazy właściwości róznych granulatów.

Dane techniczne:
Zakres pomiarowy 0...99,9% zawartości wody (jako zawartość wagowa)
Rozdzielczość 0,1%
Głębokość penetracji ok. 10 cm wokół sondy
Sygnał wyjściowy _ standard Almemo
Masa 300g

Wymiary:
Głowica pomiarowa średnica 22 mm, długość 200 mm
Przedłużenie (1) śr 18 mm dł 300 mm
Przedłużenie (2) śr 18 mm dł. 500 mm
Temperatura matriału +5...+40C
Temperatura pracy +5...+40C
Temperatura przechowywania -20...+70C
Kabel 1,5 m
Zasilanie z przyrzadu 5V
Pobór prądu ok. 5 mA

Zakres dostawy:
Przetwornik FHA696GF1, dwa przedłużacze 300 mm i 500 mm, kabel 1,5 m z wtyczka Almemo
Sensor zaprogramowany dla wiórów drewnianych,inne charakterystyki na zamówienie.
Opcjonalnie dostępny blok testowy dla wiórów drewnianych i peletu ZB969PE22


Sonda wilgotności gruntu – Tensiometr ZB9602TMxxx


Pomiar wilgotności gruntu przy pomocy pomiaru ciśnienia cząstkowego. Ciśnie cząstkowe jest siłą z jaką muszą wytworzyć korzenie roślin w celu pobrania wody. Porowata struktura czujnika powoduje powstanie podciśnienia w rurce tensiometru. To podciśnienie jest miarą wilgotności gruntu i może być zmierzone. Podcisnienie to mierzone jest w hPa.

 

Czujniki Tensiometryczne

Przetwornik pomiarowy FDA602TM1

 

 • Zakres pomiarowy 0...1000hPa
 • Wyjście 0...10V
 • Zasilanie 12V z przyrządu Almemo
 • Zestaw zawiera kabel Almemo o długości 7 mTensiometr L2 typ ZB9602TML2

 

Końcówka ceramiczna średnica 18 mm długość 85 mm
Długość całkowita 350 mm
Głębokość wetknięcia w grunt ok 250 mm


Tensiometr LV typZB602TMLV

Końcówka ceramiczna średnica 18 mm długość 70 mm
Długość całkowita 220 mm
Głębokość wetknięcia w grunt ok 80...100 mm


Tensiometr LKV2 typ ZB602TM

Końcówka ceramiczna średnica 18 mm długość 45 mm
Długość całkowita 145 mm
Głębokość wetknięcia w grunt ok 50...120 mm


Tensiometr powierzchniowy FO typ ZB9602TMF0KV2

 

Końcówka ceramiczna średnica 65 mm długość 70 mm
Głębokość wetknięcia w grunt ok. 30...60 mm


Tensiometr powierzchniowy FV typ ZB9602TMFV

Model podstawowy do pomiaru powierzchniowego oraz pomiaru na matach kapilarnych.
Końcówka ceramiczna średnica 65 mm długość 70 mm

Cyfrowy Przetwornik wilg./temp z podwójnym wyjściem analogowym

model MH8D46x

 • Przetwornik cyfrowy, wszystkie charakterystyki, ustawienia i dane zapamiętane są wewnątrz przetwornika.
 • Czujnik typu Plug-in, niedrogie części zapasowe, szybka i łatwa wymiana, bez konieczności wprowadzenia ustawień.
 • Cyfrowa transmisja danych z czujnika do przetwornika.
 • Możliwa opcjonalna kalibracja fabryczna lub DKD
 • Dla zastosowań pomiaru klimatu, możliwe podwójne wyjście analogowe wilgotności temperatura, punkt rosy, mixture ratio.
 • Na zamówienie możliwa wersja z przekaźnikami alarmowymi.
 • Konfiguracja przez wewnętrzną klawiaturę i wyświetlacz.
 • Wyjścia analogowe 0...10V lub 4...20 mA
 • Wyświetlanie na wyświetlaczu lokalnym
 • Montaż kanałowy lub naścienny.


Wyświetlanie i programowanie

Wyświetlanie temperatury kanał M0 Wyświetlanie wilgotności kanał M1

Wybór wyświetlanej wielkości np.%rH Wybór wyjścia analogowego

Programowanie analogowego początku Programowanie analogowego końca


Wykonania:
Sensor dł. 140 mm MH8D461K1; Sensor dł. 280 mm – MH8D461K2; Sensor dł. 540 mm – MH8D461K3


Akcesoria:
Kątownik do montażu naściennego – ZB8D00W
Uszczelka gumowa – ZB8D00G
Przelotka mosiężna z uszczelnieniem oringiem plastikowym ZB9600KV20
Kołnierz mocujący – ZB9600F20
Zasilacz sieciowy – ZB1012NA1
Kabel czujnik elektronika 2 m - ZH9D46VK02
Kabel czujnik elektronika 5 m - ZH9D46VK05
Kabel czujnik elektronika 10 m - ZH9D46VK010

 

Instrukcja - Sondy wilgotności materiałów

Instrukcja - Czujniki punktu rosy

Instrukcja - Czujniki wilgotności

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.