Moduły wyściowe

Moduły wyściowe systemu Almemo

Kable wyzwalające V6 typ ZA1006ET, ZA1006 EK2

ZA1006ET – kabel wyzwalający typu „trigger” z 1 kluczem

ZA1006EK2 – kabel wyzwalający typu „trigger” z 2 kluczami dla zewnętrznych styków lub napięć z przyłączem.

 

Kabel wyzwalająco/przekaźnikowy V6 typu ZA1006EKG/ETG

Wejście wyzwalające dla zewnętrznych styków lub napiec 4...30 VDC
Programowalny tylko dla wersji V6
Przekaźnik półprzewodnikowy NO, programowalny, 50 VDC, 0,5A, 1 Ohm

ZA1006EKG – kabel wyzwalający/ przekaźnikowy z dwoma wejściami wyzwalającymi dla zewnętrznych napięć i 2 styków NO

ZA1006ETG – kabel wyzwalający/przekaźnikowy z dwoma wejściami wyzwalającymi dla
styków bezpotencjałowych lub 2 NO styków.

 

Kabel przekaźnikowy V6 ZA1006GK, sieciowy wtyk przekaźnikowy ZB2280RA

ZA1006GK kabel przekaźnikowy – półprzewodnikowy przekaźnik NO programowany.
50 VDC, 0,5A, 1 Ohm długość 1,5 m

ZB2280RO sieciowy wtyk przekaźnikowy, przekaźnik sieciowy 230V, 6A z wejściem z optoizolacją , funkcje OFF/ON

 

Kabel wyjścia analogowego ZA1601RK

Dane techniczne:

Wyjście analogowe : -1,250 do 2,000 V nie izolowane elektrycznie
Wzmocnienie 0,1 mV/ cyfrę
Rezystancja >100 kOhm
Dokładność +/= 0,1% +/- 6 cyfr
Czas odpowiedzi  100 ms
długość kabla 1,5 m

Kabel umożliwia:

 • Podłączenie analogowego rejestratora graficznego
 • Przetwarzanie sygnału wyjściowego

 

Kable wyjścia analogowego ZA1601RI i ZA1602RU

Kable wyposażone są w gniazda zaciskowe śrubowe

ZA1601RI – analogowe wyjście prądowe 0... 20 mA, rozdzielczość 1 µA/cyfrę

ZA1601RU – analogowe wyjście napięciowe 0...10 V, rozdzielczość 0,5 mV/ cyfrę

 

Moduł wyjściowy Almemo typ ZA 8006-RTA3 przeznaczony do podłączenia z przyrządem Almemo

 • Uniwersalny moduł wyzwalająco przekaźnikowy przystosowany do podłączania do mierników serii Almemo V6 z wyjątkiem modeli 2390 i 8390
 • Zawiera do 10 elementów peryferyjnych jak przekaźniki,wejścia wyzwalające (triger), wyjścia analogowe.
 • Realizuje funkcje przekaźników, alarmów, ograniczenia wartości mierzonej oraz adresowania przez interface.
 • Zintegrowana sygnalizacja alarmów dla wszystkich funkcji przekaźników.
 • Zwrotne adresowanie przekaźników alarmowych w przypadku awarii zasilania.
 • Programowane komunikaty dotyczące aktywacji poszczególnych przekaźników.
 • Każde z 2 lub 4 wyjść analogowych (10V lub 20 mA) może być przypisane do dowolnego kanału pomiarowego, skalowane oraz adresowane przez interface.
 • Wszystkie stany programowania i wyjść sygnalizowane są na wyświetlaczu.
 • Klawiatura umożliwia wybór menu i portu.
 • Funkcja “watchdog” włączana w przypadku awarii miernika Almemo lub adesowania z komputera.
 • Połączenie z peryferiami przez złącza Almemo.
 • Zasilanie z przyrządu Almemo, w przypadku użycia wyjść analogowych można stosować zasilacz sieciowy.
 • Kompaktowa obudowa przystosowana do montażu na szynę DIN

Dane techniczne:

Wejścia wyzwalające – transoptor 4...30V, Ri > 3 kOhmprzekaźniki – półprzewodnikowe 50V, 0,5A, 1 Ohmwyjścia analogowe 15 bit, izolowane elektrycznie Opcja R22 - -4...+10V; 0,5 mV/cyfręOpcja R23 – 0...20 mA; 0,1 mA/cyfrę

Opcje – każda jednostka zawiera 1 wejście przyłączeniowe Almemo

 • max 4 przekaźniki (z wyjściami analogowymi)
 • lub 2 przekaźniki (z 2 wyjściami analogowymi)
 • lub 4 wyjścia analogowe (bez przekaźników)

OA8006H2 – 2 dodatkowe przekaźniki normalnie otwarteOA8006OH2 – 2 dodatkowe przekaźniki normalnie zamknięteOA8006R22 – wyjścia analogowe 2 x 0...10VOA8006R23 – wyjścia analogowe 2 x 0...20 mA

Akcesoria:

ZA1312NA1 – zasilacz sieciowyZB2490HS – uchwyt na szynę DIN

 

Interface wyzwalająco wyjściowy ES5690RTA5

Interface dla przyrządów serii Almemo 5690 - ES5690RTA6
Interface dla przyrządów serii Almemo 500 - ES500RTA6


Dane techniczne:
Wejścia wyzwalające optoizolowane 4...30V
przekaźniki półprzewodnikowe 50V/0,5A, 1 Ohm
wyjścia analogowe – przetwornik cyfrowo/analogowy o zakresach 0,0 do 10,0V oraz 0,0 do 20,0 mA
Możliwość wyboru jako wyjście napięciowe lub prądowe.
Rozdzielczość 16 bit
Wersja podstawowa – 2 wejścia wyzwalające oraz 4 normalnie otwarte przekaźniki.

Opcje dla Almemo 5690
Wersja podstawowa 2 x trigger i 4 przekaźniki NO
Dwa dodatkowe przekaźniki NO – opcja OA8006SH2
Dwa dodatkowe wyjścia przekaźnikowe NC – opcja OA8006OH2
Dwa dodatkowe wyjścia analogowe izolowane elektrycznie – opcja OA8006R2

Opcje dla Almemo 500
Wersja podstawowa 2 x trigger i 4 przekaźniki NO
Dwa dodatkowe przekaźniki NO – opcja OA500SH2
Dwa dodatkowe wyjścia przekaźnikowe NC – opcja OA500OH2
Dwa dodatkowe wyjścia analogowe izolowane elektrycznie – opcja OA500R2
Dwa dodatkowe wyjścia analogowe izolowane elektrycznie – opcja OA8006R02
 
Możliwe kombinacje:
2 x OA8006SH2 (+ 4 przekaźniki)
lub
1 x OA8006SH2 (+2 przekaźniki) + 1 x OA8006R02 (+2 wyjścia analogowe)
lub
2 x OA8006R02 (+ 4 wyjścia analogowe)

Wtyczka przyłączeniowa ZA1000KS

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.